Mitä Myo-inositoli ja D-chiro-inositoli ovat?

Inositolilla on tärkeä tehtävä niin osana solujen ra-kennetta kuin solujen välisessä viestinnässä. Nämä ovat tärkeitä toimintoja, jotka yhdessä ohjaavat elimistön kykyä ovulaatioon ja painonhallintaan.

Inositoli on vitamiinin kaltainen aine, mutta ei var- sinainen vitamiini. Tästä huolimatta inositoli luoki-tellaan joskus B-vitamiinien ryhmään.

Inositolia on luontaisesti elimistössämme, samoin kuin tietyissä elintarvikkeissa, kuten kaurassa, veh-nänalkioissa, leseissä, limanpavuissa, rusinoissa, pähkinöissä ja kaalissa.

Myo-inositoli ja D-chiro-inositoli ovat inositolin kaksi eri muotoa, joita syntyy elimistössämme tietyn entsyymin vaikutuksesta.

Donaferty sisältää Myo-inositolia ja D-chiro-inosi-tolia suhteessa* 40:1, joka vastaa näiden aineiden normaalia suhdetta elimistössämme.

Myo-inositolia ja D-chiro-inositolia on tutkittu tie-teellisesti. Ainesosia on tutkittu sekä yhdessä että erikseen. Tutkimuksissa on haluttu selvittää niiden vaikutuksia useisiin elimistön tärkeisiin toimintoihin tapauksissa, joissa elimistön normaali toiminta on jostain syystä häiriintynyt.

On tutkittu muun muassa henkilöitä, jotka kärsivät insuliiniresistenssistä ja hedelmättömyydestä.

Myönteisiä tuloksia on löydetty liittyen luteinisoi-vaan ja follikkelia stimuloivaan hormonintuotan-toon sekä glukoosi- ja insuliiniaineenvaihduntaan.

Yleisesti ottaen Myo-inositoli, D-chiro-inositoli ja foolihappo ovat hyvin siedettyjä suositeltuina annoksina.

Myo-inositolin ja D-chiro-inositolin yhdistelmällä on tutkitusti tehoa PCOS:n hoidossa.1-6